Statoil opprettholder Snøhvit-tall 

desember 1, 2004, 09:10 CET

Etter en detaljert gjennomgang av Snøhvit-prosjektets fremdrift og økonomi, har administrasjonen i Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) konkludert med en totalkostnad for Snøhvit på 51,3 milliarder kroner. Dette er innenfor den kostnadsrammen som prosjektet kommuniserte i juni.

Rammen for prosjektet, eksklusiv skipene, ble anslått til å være mellom 49,3 og 51,3 milliarder kroner. Anslagene viste at de ordinære gassleveransene kunne bli opp til 12 måneder forsinket.

Gjennomgangen viser at Snøhvit-partnerne vil kunne levere deler av de planlagte volumene allerede høsten 2006. Regulære gassleveranser forventes innen første kvartal 2007, seks måneder etter opprinnelig fremdriftsplan.

Saken vil bli behandlet av styret i Statoil om kort tid.

Rettighetshavere i Snøhvit er: Statoil med 33,53 prosent, Petoro (30), Total (18,4), Gaz de France (12), Amerada Hess (3,26 prosent) og RWE Dea (2,81).

Kontaktpersoner:


Kristofer Hetland, informasjonssjef, 90 50 19 37 (mobil), 51 99 47 00 (kontor)

Mari Thjømøe, direktør investor relations, 90 77 78 24 (mobil), 51 99 77 90 (kontor)

Thore E. Kristiansen, direktør Investor relations USA, + 47 91 66 46 59 (mobil)