Sementerer Snorre-brønn

desember 2, 2004, 09:50 CET

Et viktig mål er nådd i forbindelse med sikringen av brønnen på Snorre A-plattformen i Nordsjøen hvor det oppstod en gasslekkasje 28. november. Natt til 2. desember ble det pumpet inn 50 kubikkmeter sement for å isolere det gassførende reservoaret.

Dette arbeidet gikk etter planen. Det neste døgnet vil gå med til å observere brønnen og la sementen herde. Når dette er gjort vil det igangsettes arbeid for ytterligere å sikre brønnen.

Det er fremdeles uklart når produksjonen fra Snorre A og Vigdis-feltet kan starte igjen.