Skip to Content
no

Ny teknologi for beregning av bergarter

desember 3, 2004, 10:00 CET

Statoil har utviklet en ny teknologi for beregning av bergartsparametere. Gjennom det nyopprettede selskapet Numerical Rocks AS skal Statoil Innovation kommersialisere programvare og tekniske tjenester knyttet til teknologien.

Numerical Rocks er stiftet sammen med gründerne Pål-Eric Øren og Stig Bakke.

Teknologien kombinerer datagenererte, eller virtuelle bergarter, med numeriske simuleringer for å beregne en mengde forskjellige bergartsparametere.

Teknologien har vært anvendt på forskjellige sandsteinsreservoarer på norsk kontinentalsokkel.

Dersom teknologien kan verifiseres på flere ulike reservoarbergarter, kan det lede til utviklingen av et elektronisk kjernelaboratorium, opplyser investeringssjef Asle Jostein Hovda i Statoil Innovation.

I et elektronisk kjernelaboratorium kan en raskt utføre målinger av forskjellige bergartsparametere, som er nødvendige inngangsdata til detaljerte geologi- og simuleringsmodeller av reservoaret.

Dette gir spennende muligheter for å kunne redusere gapet som eksisterer i dag mellom detaljerte geologiske modeller og manglende målte bergartsparametere. En slik forbedret reservoarkarakterisering vil bidra til en sikrere prediksjon av utvinning og optimalisering av aktuelle utvinningsmetoder, og redusert økonomisk risiko ved nye og marginale feltutviklinger.

– Ved å spinne ut teknologien sammen med de to gründerne og kommersialisere den gjennom et dedikert selskap, håper Statoil Innovation at man sikrer en mer fokusert og målrettet utvikling av softwaren og tilhørende tjenester enn tilfelle ville vært om det forble internt i Statoil, sier Hovda.

Statoil vil sikre at selskapet ligger i forkant på den videre utviklingen av teknologien, blant annet mot nye anvendelsesområder.

Statoil Innovation er et heleid datterselskap av Statoil ASA og har som mål å kommersialisere Statoils teknologi og ekspertise gjennom å opprette og utvikle nye selskaper. Det skal også investere i attraktive eksterne oppstartsselskaper som utvikler produkter og tjenester i henhold til behov i Statoils teknologistrategi.

Numerical Rocks er den sjette investeringen og den andre oppstarten gjennomført av Statoil Innovation siden stiftelsen i 2001.