Skip to content

Ny teknologi for beregning av bergarter

desember 3, 2004, 10:00 CET

Statoil har utviklet en ny teknologi for beregning av bergartsparametere. Gjennom det nyopprettede selskapet Numerical Rocks AS skal Statoil Innovation kommersialisere programvare og tekniske tjenester knyttet til teknologien.

Numerical Rocks er stiftet sammen med grĂŒnderne PĂ„l-Eric Øren og Stig Bakke.

Teknologien kombinerer datagenererte, eller virtuelle bergarter, med numeriske simuleringer for Ă„ beregne en mengde forskjellige bergartsparametere.

Teknologien har vÊrt anvendt pÄ forskjellige sandsteinsreservoarer pÄ norsk kontinentalsokkel.

Dersom teknologien kan verifiseres pÄ flere ulike reservoarbergarter, kan det lede til utviklingen av et elektronisk kjernelaboratorium, opplyser investeringssjef Asle Jostein Hovda i Statoil Innovation.

I et elektronisk kjernelaboratorium kan en raskt utfÞre mÄlinger av forskjellige bergartsparametere, som er nÞdvendige inngangsdata til detaljerte geologi- og simuleringsmodeller av reservoaret.

Dette gir spennende muligheter for Ä kunne redusere gapet som eksisterer i dag mellom detaljerte geologiske modeller og manglende mÄlte bergartsparametere. En slik forbedret reservoarkarakterisering vil bidra til en sikrere prediksjon av utvinning og optimalisering av aktuelle utvinningsmetoder, og redusert Þkonomisk risiko ved nye og marginale feltutviklinger.

– Ved Ă„ spinne ut teknologien sammen med de to grĂŒnderne og kommersialisere den gjennom et dedikert selskap, hĂ„per Statoil Innovation at man sikrer en mer fokusert og mĂ„lrettet utvikling av softwaren og tilhĂžrende tjenester enn tilfelle ville vĂŠrt om det forble internt i Statoil, sier Hovda.

Statoil vil sikre at selskapet ligger i forkant pÄ den videre utviklingen av teknologien, blant annet mot nye anvendelsesomrÄder.

Statoil Innovation er et heleid datterselskap av Statoil ASA og har som mÄl Ä kommersialisere Statoils teknologi og ekspertise gjennom Ä opprette og utvikle nye selskaper. Det skal ogsÄ investere i attraktive eksterne oppstartsselskaper som utvikler produkter og tjenester i henhold til behov i Statoils teknologistrategi.

Numerical Rocks er den sjette investeringen og den andre oppstarten gjennomfĂžrt av Statoil Innovation siden stiftelsen i 2001.