God uttelling i forhåndsdefinerte områder

desember 6, 2004, 13:35 CET

Statoil fikk åtte operatørskap og deltakerandeler i tre utvinningstillatelser i forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2004) på norsk sokkel. Tre av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende lisenser.

– Vi er godt fornøyd med tildelingen, sier Tim Dodson, Statoils direktør for leting i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Statoil har en offensiv letestrategi og ønsker å trappe opp letevirksomheten i årene fremover. Selskapet har derfor behov for nytt areal.

Tildelingen omfatter ett operatørskap i Barentshavet, fire i Norskehavet og tre i Nordsjøen. I tillegg fikk selskapet én deltakerandel i Norskehavet og to i Nordsjøen.

– Dette er en bred og omfattende tildeling som kan bidra til økt produksjon og forlenget levetid på eksisterende installasjoner både i Nordsjøen og i Norskehavet. Tildeling av en ny utvinningstillatelse i Hammerfestbassenget kan skape grunnlag for videreutvikling av Snøhvit, og er derfor viktig for Statoils satsing i Barentsregionen, sier Dodson.