Skip to content

Normaliseringsarbeidet på Snorre fortsetter

desember 6, 2004, 13:45 CET

Arbeidet med å sikre brønnen på Snorre A-plattformen i Nordsjøen etter gasslekkasjen 28. november har gått godt gjennom helgen og vil fortsette denne uken i henhold til etablerte planer. Brønnen er sementert og det gassførende reservoaret er isolert.

– Nå skal borerør og forlengelsesrør trekkes ut av brønnen. Vi har fortsatt en god del arbeid foran oss før vi kan forberede oppstart, sier direktør for Tampen-området Øivind Reinertsen.

I tillegg til brønnarbeidet kartlegges forholdene på havbunnen knyttet til brønnrammen og ankerfestene.

– Undersøkelsene som er gjort viser at plattformen er robust i forhold til de sikkerhetskrav som er etablert for plattformen, sier Reinertsen.

Inspeksjon av brønnrammen vil fortsette i dagene fremover for å få verifisert den tekniske tilstanden.

– Det jobbes svært godt både på brønnsiden og på inspeksjonssiden, sier Reinertsen.

Han sier at arbeidet vil fortsette gjennom hele denne uken, og at det trolig først i neste uke vil være mulig å si noe om når produksjonen kan starte opp igjen på Snorre A og på Vigdis-feltet.

Statoil har en god dialog med partnere og Petroleumstilsynet om fremdrift og videre planer.