Fornøyd med tildeling i modne områder på sokkelen

desember 6, 2004, 16:45 CET

Hydro fikk tildelt fem nye operatørskap i regjeringens tildeling av utvinningstillatelser i modne områder på sokkelen. - Vi er godt fornøyd med tildelingen, sier Nils Telnæs, Hydros letesjef for norsk sokkel.

Hydro har fått tilbud om operatørskap i fem områder og eierandeler i tre øvrige områder i Nordsjøen og på Haltenbanken i forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2004).

- Tildelingen gir oss et styrket grunnlag for å drive en målrettet letevirksomhet i områdene rundt eksisterende produksjonsinnretninger. I denne omgang er det spesielt positivt at Hydro som operatør får tilgang til nytt leteareal i områdene rundt Heimdal- og Njord-plattformene, sier Telnæs.

Olje- og energidepartementet har gitt 21 selskaper tilbud om rettigheter og operatørskap i til sammen 28 utvinningstillatelser i Nordsjøen, på Haltenbanken i Norskehavet og i Barentshavet rundt Snøhvitfeltet. Selskapene får tilbud om deltakerandeler i til sammen 55 blokker eller deler av blokker.