Skip to content

Etablerer avdelingskontor for elektrolysører i Grenland

desember 8, 2004, 14:00 CET

Hydro styrker sin elektrolysørvirksomhet og etablerer nytt avdelingskontor i Grenland. Kontoret vil særlig fokusere på utvikling av ny elektrolyseteknologi og nye produkter, og etableringen vil føre til økt behov for bemanning. I første omgang er planen å rekruttere fire nye ansatte til det nye avdelingskontoret.

Beslutningen om det nye avdelingskontoret for Hydro Elektrolysører ble fattet på et styremøte i selskapet onsdag 8. desember, og de ansatte ble informert samme ettermiddag.

Hydro har en framtredende rolle innen produksjon av hydrogen til energiformål og har gjennom flere år investert betydelige midler innen forskning og utvikling av ny elektrolyseteknologi. Den økte satsningen på ny teknologi og nye produktområder vil innebære videreføring av produksjon og salg av atmosfæriske elektrolysører, samtidig som nye produkter skal utvikles og kommersialiseres. Den nye teknologien vil supplere de atmosfæriske elektrolysørene som i dag produseres på Notodden.

Bedriften vil med dette i større grad bli en teknologi- og kompetansebedrift med fokus på design, teknologiutvikling, prosjektgjennomføring og markedsføring. Dette stiller krav til fornyelse og tilførsel av kompetanse. Styret i selskapet legger vekt på å sikre at bedriften har god rekrutteringsevne, og at det legges til rette for et samspill med et bredt industrimiljø.

Et avdelingskontor for Hydro Elektrolysører er derfor besluttet lokalisert i Grenland. Der kan bedriften nyttiggjøre seg kompetanse ved Hydros forskningssenter og i næringsparken for øvrig, samt få en bred tilgang på kompetent arbeidskraft.

Produksjon og service av atmosfæriske elektrolysører fortsetter på Notodden.

Hydro har produsert elektrolysører på Notodden siden 1927 - først til bruk i egne anlegg, siden 1970-tallet til eksterne industrikunder. Fra 1993 har Norsk Hydro Electrolysers AS vært et eget aksjeselskap som har solgt egenproduserte atmosfæriske elektrolyseanlegg over hele verden.

  • En elektrolysør er et apparat som ved hjelp av elektrisk energi produserer hydrogen ved å spalte vannmolekyler. Hydrogen har flere ulike anvendelsesområder og benyttes blant annet til å lagre overskuddskraft som kjemisk energi. Et eksempel på dette er Hydros eget prosjekt på Utsira, verdens første fullskala vind- og hydrogenanlegg, der overskuddskraft fra vindmøller benyttes til å produsere hydrogen i en elektrolysør og sikrer husstandene i prosjektet uavhengig strømtilførsel basert på fornybar energi.

 

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Knut Harg
Administrerende direktør
Norsk Hydro Electrolysers AS
Telefon: 35093811
Mobil: 90026220
E-post: knut.harg@hydro.com

Bård Hammervold
Informasjonssjef
Hydro Olje & Energi
Telefon: 22539809
Mobil: 99583120
E-post: bard.hammervold@hydro.com