Øker utvinningen i Gullfaks-området

desember 8, 2004, 02:15 CET

Statoil planlegger å bygge ut Skinfaks-reservoaret og øke utvinningen fra Rimfaks-strukturen sørvest for Gullfaks-feltet i Nordsjøen. Plan for utbygging og drift (PUD) leveres myndighetene i dag, 8. desember. Totale investeringer er beregnet til 3,4 milliarder kroner.

Skinfaks ble påvist i 2002 og består av flere mindre strukturer.

Rimfaks, som startet produksjonen i juni 2000, er bygget ut som en satellitt hvor brønnstrømmen er knyttet til Gullfaks A-plattformen. På Rimfaks skal utvinningen økes ved bruk av utfyllende brønner.

Utbyggingsløsningen som planlegges for Skinfaks er basert på et undervannsproduksjonssystem som kobles opp til eksisterende brønnrammer på satellitt-feltet Gullfaks Sør. Brønnstrømmen skal transporteres i eksisterende rørbunt for prosessering på Gullfaks C-plattformen.

– Dette bidrar til å utnytte infrastrukturen i Gullfaks-området og gir en god ressursutnyttelse med små investeringer. Ved å kombinere en utbygging av Skinfaks med utfyllende brønner på Rimfaks har vi fått god økonomi i to utbygginger som hver for seg ville vært marginale, sier Geir Ilsaas, prosjektsjef for Skinfaks og Rimfaks.

Totalt skal det bores åtte produksjonsbrønner i Rimfaks og Skinfaks. Én brønn vil være en flergrensbrønn med sonekontroll og gassløft for økt produksjon.

– Dette vil bli en utfordring for vårt boremiljø, sier Ilsaas.

Utvinningsgraden fra Rimfaks økes fra 33 til 41 prosent. Dette utgjør rundt 36 millioner fat olje ekvivalenter (o.e.).

Utvinnbare reserver for Skinfaks er beregnet til om lag 31 millioner fat o.e.

Produksjonen skal etter planen starte i november 2006.

Rettighetshavere i utbyggingen er operatøren Statoil med en eierandel på 61 prosent, Petoro (30) og Hydro (9).

En eventuell godkjenning av PUD fra Olje- og energidepartementet forventes i februar/mars 2005.