Skip to Content
no

Pris for miljøteknologi

desember 8, 2004, 17:30 CET

En tverrfaglig gruppe mennesker i og utenfor Statoil har fått Konsernsjefens HMS-pris for 2004 for å ha utviklet teknologi som skal bidra til målet om null skadelige utslipp til sjø.

Årets vinnere er Lars Bergersen, Børre Knudsen, Harald Torvik, Eivind Aarebrot, Sofie Skjerve og Mona Hjelsvold fra Statoil, Inge Brun Henriksen fra Rogalandsforskning og Harald Linga fra bedriften ProPure.Statoils konsernsjef Helge Lund (helt til venstre) overrakte prisen til (bak fra venstre) Erik Nilsen, Børre Knudsen, Harald Torvik, Lars Bergersen (foran fra venstre) Anna Aabø, Sofie Skjerve, Mona Hjelsvold og Eivind Aarebrot. (Foto: Dag Magne Søyland)

I dag, 8. desember, mottok de prisen fra konsernsjef Helge Lund under en høytidelig seremoni på konsernsjefens toppledersamling. Han understreker at godt HMS-arbeid skal være et konkurransefortrinn for Statoil.

– Jeg gratulerer årets vinnere for det verdifulle arbeidet som er utført for null skadelige utslipp til sjø fra vår virksomhet på norsk sokkel. Gjennom utstrakt tverrfaglig samarbeid er det skapt nyvinninger som har avgjørende betydning for Statoils virksomhet, sier Lund.

Juryen begrunner årets HMS-pris med at utvikling av ny renseteknologi, nye kjemikalier og økt kunnskap om miljøbelastningen fra utslipp, er viktige miljøtiltak for selskapet.

CTour renseteknologi er utviklet i samarbeid mellom Statoil og Rogalandsforskning, og er et viktig null-utslippstiltak. Utstyret ble installert på Statfjord C-plattformen i år.

Et nytt injeksjonssystem, ProPure-mikser, for kjemikalier er utviklet gjennom samarbeid mellom Statoil og bedriften ProPure. Injeksjonssystemet er installert på feltene Gullfaks, Åsgard og Veslefrikk/Huldra og medfører 20 til 30 prosent reduksjon av hydrogensulfid.

Et tredje tiltak går ut på å øke kunnskapen, blant annet gjennom forbedret dokumentasjon, om miljøbelastningen knyttet til bruk av kjemikalier. Dette er et viktig ledd i arbeidet med å fase ut bruken av miljøskadelige kjemikalier.

Nyvinningene er sterkt medvirkende til at Statoil kan nå målsettingen om null skadelige utslipp til sjø på norsk sokkel innen utgangen av 2005.

I alt var 104 kandidater nominert til Konsernsjefens HMS-pris. Seks av disse ble vurdert i finalerunden.

Se HMS-prisbrosjyre her.