Skip to content

Hydro ønsker leverandørsamarbeid mellom Finnmark og Russland

desember 10, 2004, 13:00 CET

Hydro har startet arbeidet med å kartlegge bedrifter i Finnmark som kan levere tjenester til olje- og gassindustrien i Nordvest-Russland i samarbeid med russiske lokale leverandører.

- Hydro har erfart at lokal leverandørindustri generelt har vært viktig for olje- og gassutviklingen på norsk kontinentalsokkel. Vi ønsker nå å bidra til at leverandørindustrien på begge sider av grensen mellom Russland og Norge skal være bedre rustet for en framtidig utbygging av olje- og gassfelt i Barentshavet, sier lederen for Hydros prosjekt for leverandørutvikling, Benedikt Henriksen.

Leverandørprosjektet ble initiert som en oppfølging av felleserklæringen fra Russlands president Vladimir Putin og statsminister Kjell Magne Bondevik i november 2002, der de påpekte viktigheten av at norsk og russisk leverandørindustri samarbeider om prosjekter i nordområdene.

- Vi vet at det er flere selskaper i Finnmark som har potensial for å levere tjenester til olje- og gassindustrien i Nordvest-Russland. Vi går nå i gang med å vurdere grunnlaget for et samarbeid mellom norske og russiske leverandører, sier Henriksen.

Hydros leverandørutviklingsprosjekt har så langt ført til at fire russiske selskaper er blitt sertifisert til arbeid på norsk sokkel og britisk sokkel gjennom kvalifikasjonsordningen Achilles. Nylig startet Hydro også arbeidet med å etablere et kompetansesenter for leverandører i Nordvest-Russland.

Hydro har finansiert størstedelen av leverandørprosjektet som en del av det forretningsmessige engasjement i Nordvest-Russland. Prosjektet støttes av de russiske fylkene Murmansk og Arkhangelsk, Finnmark fylkeskommune, Sør-Varanger kommune, det russiske olje- og gasselskapet Sevmorneftegaz, Innovasjon Norge og Barentssekretariatet.

Kan styrke Finnmark-bedrifters stilling

Hydro vil 13. og 14. desember arrangere et seminar i Vadsø, der potensielle leverandørbedrifter i Finnmark vil delta. Seminaret blir åpnet av fylkesordfører Helga Pedersen.

Hun er positiv til at Hydros leverandørutviklingsprosjekt i Nordvest-Russland nå også etablerer seg i Finnmark.

- Finnmark fylkeskommune tror at prosjektet kan bidra til å styrke Finnmark-bedrifters stilling i forhold til olje- og gassvirksomheten i nord, ved å kople russiske leverandørbedrifter opp mot bedrifter i Finnmark. Nå må våre selskaper, som de russiske selskapene, vise at de er kvalifiserte. Derfor er kompetanseheving og kvalifiseringsordninger viktig å få på plass. Hydros etablering av et kompetansesenter i Nordvest-Russland er spennende, og jeg håper at Finnmark-bedriftene kan få nyte godt av det, sier hun.