Skip to Content
no

Oljefunn nær Gullfaks

desember 10, 2004, 12:40 CET

Statoil har gjort et oljefunn i Topas-prospektet i området mellom feltene Gullfaks og Visund i Nordsjøen. Brønnen er boret fra Gullfaks C-plattformen.

– Dette funnet er viktig for å utnytte eksisterende installasjoner og annen infrastruktur, og det viser at det er mulig å finne mer olje i et modent område, sier Bengt Beskow, letesjef for Tampen-området.

– Statoil satser betydelige ressurser på leting i områdene rundt de store feltene hvor selskapet er operatør, understreker Beskow.

Statoil vurderer å søke myndighetene om prøveutvinning fra Gullfaks. Erfaring fra prøveutvinningen vil kunne gi viktig informasjon om funnets størrelse og kommersielle verdi.

Topas ligger om lag tre kilometer nordøst for Gullfaks og rundt fem kilometer sør for Visund. Letebrønnen er boret til en total lengde på 7393 meter og et dyp på 2849 meter under havoverflaten. Den ble avsluttet i bergarter av midtre jura alder. Oljen er påvist i midtre jura og øvre trias sandsteiner.

Det er utført omfattende innsamling av logger, kjerne- og væskeprøver.

Funnet ble gjort med undersøkelsesbrønn 34/10-48S. Havdypet i området er 217 meter.

Total boretid ble 102 dager.

Statoil er operatør for utvinningstillatelse 120 (Visund) med en andel på 30,07 prosent. De andre rettighetshaverne er Hydro (29), Petoro (16,93), Total (11) og ConocoPhillips (13).

I utvinningstillatelse 050 (Gullfaks) har Statoil 61 prosent, Hydro 9 og Petoro 30.