Skip to Content
no

Et skritt nærmere markedet

desember 10, 2004, 08:30 CET

HydroWingas markerte denne uken offisiell åpning av sitt nye kontor i Richmond utenfor London. - Vi har posisjonert oss et skritt nærmere kundene, og vårt mål er å bli en ledende aktør i det britiske gassmarkedet, sier Torstein Indrebø, som representerer eieren Hydro i HydroWingas' styre.

For ganske nøyaktig et år siden ble avtalen signert om å etablere selskapet HydroWingas for markedsføring og salg av naturgass i Storbritannia. Selskapet eies 50/50 av det tyske selskapet Wingas og Hydro. HydroWingas er nå i ordinær drift. Organisasjonen er på plass, og flere salgskontrakter er allerede inngått.

- Flyttingen til egne kontorer i Richmond gjør oss bedre rustet til å fokusere på våre mål og ekspandere driften ytterligere, sier Solveig Hinsch, administrerende direktør i selskapet.

- HydroWingas har fordelen av solid finansiell støtte fra eierne, som også sikrer oss tilgang til fysiske gassreserver. Vi leverer allerede gass til flere kunder, og kundeporteføljen vår øker raskt.

Økende etterspørsel

Med oppstart av Ormen Lange-feltet 1. oktober 2007 får Norge en eksport på nivå med Canada, som er verdens nest største eksportør av naturgass etter Russland. Gassen vil bli transportert gjennom rørledningen Langeled til Easington i England. Feltet har kapasitet til å levere 70 millioner kubikkmeter naturgass til markedet hver dag. Dette er tilstrekkelig til å dekke inntil 20 prosent av Storbritannias gassbehov, og landet vil i de kommende årene bli mer avhengig av importert naturgass fordi egenproduksjonen blir redusert.

- Med vår andel i Ormen Lange-feltet vil Hydros gassproduksjon nesten være doblet i løpet av fem år. Dette er svært gledelig når vi registrerer det økende behovet for energi ute i Europa, sier Torstein Indrebø.

Hydro eksporterer i dag om lag åtte milliarder kubikkmeter egenprodusert gass i året. Det er ennå ikke inngått kontrakter for gass fra Ormen Lange. Det vesentlige av Hydros andel skal selges i det britiske markedet gjennom HydroWingas.

Wingas får sine gassleveranser i hovedsak fra Gazprom, som har en 35 prosent eierandel i Wingas. Dette gir HydroWingas muligheten til å tilby kontrakter av kort og lang varighet. Både Hydro og Wingas har erfaring fra markedsføring til sluttbrukere på Kontinentet og vil nå benytte denne kompetansen i Storbritannia.

- Gjennom HydroWingas beveger vi oss nærmere sluttkundene også i Storbritannia. Mens vi tidligere har solgt det meste vår gass på landingspunktene til store grossistselskaper, går vi nå et skritt videre og selger gass også til store industrikunder og kraftselskaper. Vi vil bygge opp en sammensatt kundeportefølje og er opptatt av å erobre viktige markedsposisjoner, sier Indrebø.