Dobler leteboringen i 2005

desember 13, 2004, 07:00 CET

I 2005 planlegger Statoil å bore mellom 18 og 20 letebrønner på norsk sokkel. Dette er en dobling i forhold til 2004. 13 av de planlagte brønnene er operert av Statoil.

Tre av brønnene skal bores i Barentshavet, sju til ni i Norskehavet og ni til elleve i Nordsjøen.

Statoil har et letebudsjett på 1,8 milliarder kroner til rådighet for neste år. Til sammenligning brukte selskapet rundt 1,1 milliarder kroner på letebrønner i 2004.

Sju av neste års letebrønner er definert som såkalte impact-brønner. Disse kjennetegnes av høy risiko og høy gevinst, men som kan avdekke store volumer. Tre impact-brønner skal bores i Barentshavet, tre i Norskehavet og én i Nordsjøen.

– Impact-brønnene gjør at Statoil går mot et svært spennende leteår. De kan generere virkelig store volumer som kan gi grunnlag for nye selvstendige utbygginger. Funnsannsynligheten er moderat, men oppsidepotensialet stort. Det sier Tim Dodson, direktør for leting i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Han understreker at selv om brønnene som skal bores neste år ikke blir en suksess vil det fortsatt være store muligheter på norsk sokkel.

I følge Statoils beregninger er det fortsatt skjult rundt 15 milliarder fat oljeekvivalenter (olje og gass) i Norskehavet, 8 milliarder fat i Barentshavet og 5 milliarder fat i Nordsjøen.

– Vi antar at rundt to tredeler av ressursene i Norskehavet er gass. I Barentshavet er det imidlertid like sannsynlig å finne olje som gass, sier Dodson.

I år har Statoil vært med på åtte letebrønner, hvorav fem er Statoil-opererte. Fem av de åtte letebrønnene har resultert i funn.