Skip to Content
no

Justeringer i langsiktige priser for fremtidige investeringer og normalisering

desember 14, 2004, 23:30 CET

Hydro har et avkastningskrav til investeringer på 10 prosent realrente etter skatt, men har nå endret de langsiktige prisene som benyttes ved vurdering av investeringsprosjekter.

Den langsiktige prisen på olje er endret fra 16 US-dollar til 25 US-dollar per fat. Aluminiumprisen er endret fra 1.400 US-dollar til 1.500 US-dollar per tonn. I motsatt retning er den langsiktige valutakursen for US-dollar mot norske kroner nedjustert fra 8 til 7.

De senere års utvikling, kombinert med forventningen til fremtidige priser, gir et godt grunnlag for å foreta denne justeringen. Alle prosjekter som møter avkastningskravet, vil bli testet mot en oljepris på 20 US-dollar per fat og en aluminiumpris på 1.400 US-dollar per tonn som ledd i grundig kvalitetssikring.

De nye langsiktige prisene vil også bli benyttet i forbindelse med beregningen av normalisert resultat og avkastning på sysselsatt kapital (Return on average Capital Employed, RoaCE).