Gazprom og Hydro med felles prosjektstudier

desember 14, 2004, 16:00 CET

Styreleder Alexey Miller i OAO Gazprom og Hydros generaldirektør Eivind Reiten har undertegnet en intensjonsavtale om å gjennomføre en rekke felles studier vedrørende gassprosjekter.

Basert på denne avtalen vil Gazprom og Hydro fortsette samarbeidet om utvikling av gassfeltet Shtokman fra reservoar til marked. Studiene vil spesielt ta for seg muligheten for å bygge ut Shtokman med Hydros undersjøiske teknologi på Ormen Lange-feltet, verdikjeden for LNG, og faktorer knyttet til kommersielt samarbeid, markedsføring og økonomisk analyse.

Selskapene vil også utrede muligheten for om Gazprom kan delta i olje- og gassfelt som Hydro eier, deriblant Ormen Lange.

– Hydro ser denne intensjonsavtalen som en forlengelse av det eksisterende og langsiktige samarbeidet vi har med Gazprom. Dette er ett av mange skritt i Hydros langsiktige engasjement i Russland, sa Eivind Reiten etter å ha undertegnet avtalen.

– Gazprom mener avtalen er et nytt skritt i retning av å bygge ut de gigantiske gassressursene i Barentshavet. Hydro har betydelig erfaring og teknologi i forhold til utbygging av olje- og gassfelt. Ved å ta i bruk Gazproms og Hydros felles kompetanse vil vi danne grunnlag for en vellykket iverksetting av Gazproms storstilte planer på den arktiske sokkelen, sa Alexey Miller etter undertegningen.

I 2003 utviklet Hydro en konseptstudie for Shtokman-feltet basert på Hydros undersjøiske teknologi på Ormen Lange-feltet. Dette arbeidet førte til en antatt kostnadsreduksjon på om lag 30 prosent for oppstrømsdelen, sammenliknet med tidligere anslag.