Skip to content

Utsikter for 2005 og fremover

desember 14, 2004, 23:30 CET

Hydros olje- og gassproduksjon ventes å bli om lag 575.000 fat oljeekvivalenter per dag i gjennomsnitt for 2005. Målet for produksjonskostnadene per fat for 2005 er 24 kroner.

Dette er en √łkning fra niv√•et fra 2003 og 2004 og skyldes i hovedsak √łkte kostnader knyttet til kj√łp av injeksjonsgass til Grane-feltet, samt noe h√łyere kostnader knyttet til oppstart av nye felt.

Hydro vil i 2005 √łke letevirksomheten. Hydro planlegger √• delta i 30 br√łnner i 2005, hvorav om lag 20 p√• norsk sokkel. Hydro vil i 2005 bore letebr√łnner b√•de i Barentshavet, Norskehavet og i Nordsj√łen.

For aluminium planlegger Hydro noe h√łyere produksjon av prim√¶rmetall som f√łlge av full effekt av utvidelsen av Sunndal og √łkt tilgang p√• prim√¶rmetall i 2005 fra utvidelsen av Alouette. Arbeidet med √• forbedre konkurranseposisjonen til Hydros oppstr√łmsvirksomhet vil fortsette, samtidig som selskapet arbeider videre med √• forbedre situasjonen for virksomheter som ikke har en tilfredsstillende avkastning. Strategien om √• vokse innen omr√•der med god l√łnnsomhet i nedstr√łmsvirksomheten vil bli videref√łrt.

Hydro forventer en noe flatere produksjonsvekst i 2005 enn i 2004, men opprettholder og videref√łrer de langsiktige produksjonsm√•lene. Olje- og gassproduksjonen fra Hydros eksisterende portef√łlje forventes √• stige til vel 700 000 fat oe per dag i 2008. Dette inneb√¶rer at selskapet fortsatt vil legge opp til en gjennomsnittlig √•rlig vekst i olje- og gassproduksjonen i perioden 2001-2008 p√• om lag 8 prosent. Produksjonen av prim√¶raluminium forventes √• √łke fra om lag 1,6 millioner tonn i 2004 til om lag 2,0 millioner tonn i 2009, inklusive effekten av nytt verk i Qatar.

Planlagt investeringsniv√• for 2005 er om lag 24 milliarder kroner inklusive utforsking. Investeringene kommer fra en √łkonomisk robust portef√łlje av prosjekter som forventes √• bidra til ytterligere produksjonsvekst og god l√łnnsomhet i √•rene som kommer. En √łkt andel av investeringene vil de n√¶rmeste √•rene v√¶re knyttet til utbyggingsprosjekter innenfor Olje & Energi. For 2005 planlegges investeringer i Olje & Energi p√• om lag 16 milliarder kroner. I tillegg vil utforskingsaktivitetene bli l√łftet til et niv√• p√• om lag 2 milliarder kroner.

Hydro har i 2004 gjort betydelige fremskritt på vei mot målet om en avkastning på sysselsatt kapital (RoaCE) på 7,5-8,5 prosent i 2006, målt på basis av de nye normaliseringsprisene.