Skip to content

Brønnarbeidet på Snorre A fortsetter

desember 14, 2004, 10:45 CET

Arbeidet med brønnen på Snorre A-plattformen i Nordsjøen hvor det oppsto en lekkasje 28. november vil fortsette også denne uken.

– Det gjenstår fortsatt noe brønnarbeider fremover. Foruten å trekke ut de gjenstående restene av fôringsrøret, skal vi sette og trykkteste plugger i brønnen, sier Øivind Reinertsen, områdedirektør i Tampen-området.

– Hvis alt går etter planen og vi ikke får noen uforutsette stopp i arbeidet, håper vi at produksjonen på Snorre A og Vigdis-feltet kan starte opp igjen innen utgangen av året, sier han.

I tillegg til brønnarbeidet, fortsetter inspeksjonen av brønnrammen for å få verifisert den tekniske tilstanden.

Statoil kommer tilbake med mer informasjon angående oppstart når dette blir aktuelt.