Skip to Content
no

Kapitalmarkedsdagen 2004: Det viktige møtestedet

desember 15, 2004, 08:00 CET

En rekke analytikere, pressefolk og andre inviterte møtte onsdag generaldirektør Eivind Reiten og medlemmer av Hydros konsernledelse for å bli informert om operasjonelle og strategiske forhold i selskapet.

Hydro inviterer hvert år finansanalytikere og presse fra inn- og utland til en presentasjon og oppdatering om selskapets virksomheter og strategiske vurderinger.

Presentasjonene blir gjort av selskapets konsernledelse, og deltakerne har anledning til å stille spørsmål. Arrangementet er blitt et viktig møtested mellom Hydros konsernledelse og eksterne interessenter.

I år fant Kapitalmarkedsdagen sted i Felix Konferansesenter på Aker Brygge i Oslo. De ulike presentasjonene er lagt ut på investorsidene på hydro.com, se lenken under. Presentasjonene er på engelsk.