Kontrakt for Skinfaks og Rimfaks

desember 15, 2004, 11:00 CET

Statoil har tildelt FMC Kongsberg Subsea en kontrakt for leveranse av undervannssystemer i forbindelse med utbyggingen av feltene Skinfaks og Rimfaks i Nordsjøen. Avtalen er verd i underkant av 500 millioner kroner.

Skinfaks ble påvist i 2002 og består av flere mindre reservoarstrukturer.

Rimfaks har produsert siden 2000 og er knyttet til Gullfaks A-plattformen. En videre utbygging av Rimfaks vil øke utvinningen fra feltet.

– Ved å kombinere en utbygging av Skinfaks med utfyllende brønner på Rimfaks har vi fått god økonomi i to utbygginger som hver for seg ville vært marginale, sier Geir Ilsaas, prosjektsjef for Skinfaks og Rimfaks.

Begge feltene er lokalisert i Tampen-området, og skal knyttes til Gullfaks C-plattformen via eksisterende infrastruktur.

Leveransen omfatter blant annet en brønnramme og en satellitt, samt seks ventiltrær og to manifolder.

Utstyret skal leveres fra sommeren 2005 og avsluttes innen sommeren 2006.

Vanndypet i området er om lag 140 meter.

Produksjonen skal etter planen starte i november 2006.

Avtalen er avhengig av godkjenning av Plan for utbygging og drift fra Olje- og energidepartementet. En eventuell godkjenning forventes i februar/mars 2005.