Skip to Content
no

Velger utbyggingskonsept for Volve

desember 15, 2004, 13:30 CET

Statoil har signert intensjonsavtaler med kontraktørselskapene Mærsk Contractors Norge og Teekay Norge for å bygge ut og produsere Volve-feltet i Nordsjøen med en oppjekkbar plattform og et lagerskip.

Plattformen skal leies av Mærsk og lagerskipet av Teekay.

Oljen fra feltet skal produseres fra plattformen Mærsk Inspirer, mens tankeren Navion Saga skal benyttes som lagerskip før videre transport.

Gassen skal sendes til den Statoil-opererte Sleipner A-plattformen for sluttprosessering og eksport.

– Etter en nøye vurdering i partnerskapet har vi kommet til at dette er den beste og mest kostnadseffektive utbyggingsløsningen, sier Svein Løining, prosjektsjef for Volve.

Avtalene med Mærsk og Teekay har en samlet ramme på tre til fire milliarder kroner, avhengig av endelig produksjonslengde.

Totale utbygging- og driftskostnader for Volve er beregnet til rundt seks milliarder kroner, hvorav investeringene utgjør i underkant av to milliarder kroner.

Det skal bores tre produksjonsbrønner, tre vanninjektorer og to vannproduksjonsbrønner fra plattformen.

Produksjonsstart er planlagt for første kvartal 2007 og feltet forventes å produsere i fire år.

Plan for utbygging og drift (PUD) planlegges sendt til norske myndigheter i februar 2005. Avtalene er avhengig av innsendelse og godkjenning av PUD.

Volve er et lite oljefelt som ligger om lag åtte kilometer nord for plattformen Sleipner A.

Utvinnbare reserver er beregnet til 60 millioner fat olje og én milliard kubikkmeter gass.

Feltet forventes å produsere 50.000 fat per dag på platårate.

Statoil er operatør for Volve med en eierandel på 49,6 prosent. De øvrige partnerne er ExxonMobil (30,4), Total (10) og Hydro (10).