Skip to Content
no

Statoil med nye ambisiøse mål for 2007 

desember 16, 2004, 07:50 CET

Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) annonserer i dag, 16. desember, nye finansielle og operasjonelle mål for 2007.

For 2007 økes produksjonsmålet fra 1,35 til 1,4 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Målet for produksjonskostnad skjerpes til 22 kroner per fat oljeekvivalenter i 2007. Målet for gjennomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital er satt til 13 prosent som representerer en økning fra dagens nivå. (1).

– De nye målene er ambisiøse med hensyn til både produksjon og avkastning. Jeg er spesielt fornøyd med at vi under dagens markedsforhold med høye priser og press på kostnader skjerper viktige mål. Dette er et resultat av en sterkere leveransekultur i selskapet som lover godt for fremtidig lønnsomhet, sier konsernsjef Helge Lund.

Økningen i produksjonsmålet gir en årlig vekst på åtte prosent til 2007, hvor både norsk sokkel og internasjonal virksomhet bidrar. På norsk sokkel er målet for produksjon planlagt å øke fra 1,0 til 1,1 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2007.

I perioden 2007 til 2010 vil økningen i internasjonal produksjon være med på å understøtte en ambisjon om årlig produksjonsvekst på to til fire prosent for Statoil.

Statoils ledelse introduserer også et forbedringsprogram for kort og lang sikt som består av en rekke konserninitiativ. Initiativene omfatter hele virksomheten og tar sikte på å styrke lønnsomhet, drift og gi ytterligere vekst for konsernet de neste årene.

I årene 2005 til 2007 har Statoil et ambisiøst investeringsprogram som vil ligge i størrelsesorden 100 til 105 milliarder kroner.

På kapitalmarkedsdagen i Stavanger opplyses det også om at Statoils styre, på grunn av markedsforhold og en god finansiell situasjon, har til hensikt å foreslå et ekstraordinært utbytte som vil bringe det totale utbyttet for 2004 opp til 45 til 50 prosent av resultatet etter skatt og minoritetsinteresser.

– Siden børsnoteringen i 2001 har Statoil levert svært gode resultater med konkurransedyktig utbytte, god måloppnåelse og stadige forbedringer. Dette skal vi fortsette med, på kort sikt ved at det er satt nye mål frem til 2007. Og på lang sikt, ved å skape et robust fundament for langsiktig vekst, sier Lund.

Statoils presentasjoner fra selskapets kapitalmarkedsdag kan hentes fra nettstedet www.statoil.com/ir. Presentasjonene kan sees og høres via web-cast fra selskapets nettsider fra klokken 09.00 til ca klokken 17.00 norsk tid. Opptak av web-casten vil være tilgjengelig på nettsidene i etterkant.

1) De nye målene har følgende pris- og valutaforutsetninger målt i faste 2004-termer: Oljepris 22 USD/fat, gasspris 90 øre/Sm3, NOK/USD 6,75, FCC-margin 5,0 USD/fat, Borealis-margin 140 Eur/tonn.

Kontaktpersoner:

Mari Thjømøe, direktør Investor relations, + 47 90 77 78 24 (mobil), + 47 51 99 77 90 (kontor)

Thore E. Kristiansen, direktør Investor relations USA, + 47 91 66 46 59

Wenche Skorge, informasjonsdirektør, + 47 91 87 07 41 (mobil), + 47 51 99 79 17 (kontor)

Kjersti T. Morstøl, informasjonssjef, + 47 91 78 28 14 (mobil), + 47 51 99 26 71 (kontor)