Skip to Content
no

Kjøper proviant for 850 millioner kroner

desember 17, 2004, 08:30 CET

Statoil har tildelt to kontrakter verdt totalt 850 millioner kroner for levering av proviant og renholdsartikler til selskapets installasjoner på norsk sokkel og kantiner på land i Norge.

Servicegrossistene har fått en kontrakt som omfatter alle Statoil-opererte installasjoner på norsk sokkel med unntak av plattformene på feltene Snorre og Statfjord i Nordsjøen. Avtalen er verd 474 millioner kroner.

Asko Rogaland er tildelt en kontrakt verd 384 millioner kroner for å levere proviant og renholdsartikler til de fleste av Statoils kantiner på land.

Begge avtalene gjelder fra 1. mars 2005 fram til 29. februar 2008 med mulighet for opsjon på tre ganger ett år.

– I motsetning til dagens kontrakt, som er felles for land og offshore, deler vi nå opp i to avtaler fordi dette blir mest lønnsomt, sier Harry Ertresvaag, sektorsjef for forpleining.

Dagens leverandør for fellesavtalen er Asko Rogaland.