Skip to Content
no

Oseberg med verdens lengste offshorebrønn

desember 17, 2004, 10:30 CET

I disse dager starter Hydro produksjonen fra verdens lengste offshorebrønn, tilknyttet Oseberg B-plattformen i Nordsjøen om lag 130 kilometer nordvest for Bergen. Det dreier seg om den første offshorebrønnen som er boret lenger enn 10.000 meter. Oseberg-brønnen er 10.007 meter lang.

- Denne Oseberg-brønnen er en milepæl for Hydro. Den viser at det er mulig å nå oljelommer som ligger langt vekk fra plattformen, sier Ivar Brandvold, direktør i Boring i Olje & Energi i Hydro.

Etter 15 år med boreaktivitet i Oseberg-området er det et stort antall produksjonsbrønner i Oseberg-reservoaret. I dag arbeider Hydro for å utvinne stadig mer olje fra feltet ved å nå deler av reservoaret som ligger langt borte fra boreanlegget på Oseberg B-plattformen.

- For oss er det viktig å hente ut så store ressurser som mulig rundt installasjonene, og med denne nye brønnen når vi lenger enn noen har klart tidligere, sier Brandvold begeistret.

Krever presisjon

Rekordbrønnen ligger helt på grensen av det som er mulig med dagens teknologi. Tidligere er det boret lengre brønner fra landinstallasjoner, men Oseberg-brønnen er den lengste som er boret fra en offshoreinstallasjon.

Brønnen er boret i en fem meter tykk reservoarsand som blir tynnere og tynnere lenger ut i formasjonen. Det kreves meget høy presisjon for å bore i den tynne, oljeholdige sandformasjonen, og arbeidet har blitt fulgt tett av boreingeniører, geologer og reservoaringeniører i Hydro. Partnerne har også fulgt arbeidet aktivt og har gitt innspill underveis.

Fant nye oljereserver

Siktemålet for brønnen var opprinnelig den såkalte Tabert-formasjonen, men etter 1.500 meter syntes denne formasjonen å være for tynn å bore i.

- Vi boret videre ned i formasjoner som ligger under den planlagte traséen, og der fant vi nye oljereserver, sier Svein Erik Wennemo, som leder det petroleumsteknologiske arbeidet i Oseberg-området. De siste 500 meterne er en utforskningsbrønn, og der har det blitt oppdaget tilleggsreserver som det kan være mulig å produsere fra senere.

Teknisk krevende

Boringen har bydd på store tekniske utfordringer, med mange overraskelser underveis.

- Det er et stort løft for oss å komme i havn med denne brønnen, understreker Wennemo. På det dypeste ligger brønnen 2.700 meter under havoverflaten. Brønnen var opprinnelig planlagt til 9.767 meter. Hydro håper den vil produsere mellom 15.000 og 20.000 fat olje pr. dag.

- Dette er en god investering, påpeker Wennemo, som tror avkastningen vil ligge på to-tre ganger brønnens kostnader.