Skip to Content
no

Planlegger oppstart på Snorre A

desember 21, 2004, 13:55 CET

Statoil planlegger å gjenoppta produksjonen på Snorre A og Vigdis-feltet mot slutten av denne uken.

- Produksjonsstart avhenger av at det gjenstående arbeidet følger de oppsatte planer og at vi får gjennomført det planlagte inspeksjonsprogrammet med positivt resultat. Dersom alt går etter planen, forventer vi at anleggene vil være tilbake i normal drift ved årsskiftet, sier Øivind Reinertsen, områdedirektør for Tampen.

En gasslekkasje i en av vann- og gassinjeksjonsbrønnene var årsaken til nedstengingen av produksjonen 28. november. Arbeidet i etterkant har vært konsentrert om å sikre brønnen, samt inspisere forankring og bunnramme for å dokumentere at forutsetningene for sikker drift er til stede.

- Brønnarbeidet er i avslutningsfasen. Det er gjort et omfattende arbeid både på inspeksjons- og dokumentasjonssiden, i tett dialog med partnere og Petroleumstilsynet, sier Reinertsen.

Statoil overleverer i dag, tirsdag 21. desember, sin rapport til Petroleumstilsynet. Gjenopptakelse av produksjonen vil også være avhengig av når Petroleumstilsynet gjenåpner sitt samtykke for drift av Snorre A.