Kontrakt for kranvedlikehold

desember 22, 2004, 08:00 CET

Statoil har tildelt National Oilwell Norway kontrakt til en verdi av mellom 180 og 240 millioner kroner for vedlikehold av dekkskraner i Nordsjøen.

Kontrakten omfatter også driftsstøtte, reservedelstjenester, modifikasjoner, overhaling av utstyrskomponenter og opplæring for 47 dekkskraner National Oilwell har levert til Statoils installasjoner i Nordsjøen.

Kontraktsperioden er på fire år med opsjoner på ytterligere tre ganger fire år. Kontrakten sikrer Statoil tilgang på kvalifisert personell og reservedeler.

– Statoil-personell skal ha ansvaret for periodisk forebyggende vedlikehold. National Oilwell skal tilkalles i forbindelse med tyngre vedlikeholdsoppgaver og feilsøking, sier driftsingeniør Birger Helle, som følger opp kontrakten på vegne av Statoil.