Danner nytt driftsselskap i Emden

desember 23, 2004, 08:00 CET

Statoil og ConocoPhillips har dannet et felles driftsselskap, GasPort, til å drive de to mottaksterminalene og målestasjonen for naturgass i Emden-området i Tyskland. Målet er å effektivisere driften ved Gassleds anlegg og redusere de årlige driftskostnadene med 30 prosent fram mot 2008.

- Jeg er glad for vi har funnet fram til en fornuftig modell som rasjonaliserer arbeidet ved mottaksanleggene, sier Rune Bjørnson, Statoils konserndirektør for Naturgass. Han peker på at Statoil er en stor transportør av gass fra norsk sokkel. Det er derfor viktig for selskapet at driften av rørledninger og anlegg blir så effektiv som mulig.

Elko Berents skal lede det nye driftsselskapet. Han er i dag terminalsjef hos ConocoPhillips.Terje Faae blir styreformann. Han er Statoils direktør for transportnett og terminaler. Disse to posisjonene skal gå på omgang mellom selskapene etter en periode på tre til fem år.

GasPort eies med 50 prosent hver av Statoil og ConocoPhillips. Sistnevnte skal overføre 48 ansatte til Statoils datterselskap i Tyskland, men beholder deler av ledelsen som ConocoPhillips-ansatte. Statoil og ConocoPhillips leier så ut personell til GasPort. Statoils datterselskap har 43 fast ansatte fra før.

– Vi er kommet fram til en samdriftsmodell som jeg er svært fornøyd med, og som vi har erfaring med fra andre steder i verden, sier Trond-Erik Johansen. Han tiltrer som administrerende direktør i ConocoPhillips Norge fra årsskiftet.

– ConocoPhillips har siden 1977 drevet en meget effektiv og driftssikker mottaksterminal i Emden. Samarbeidet som vi nå har etablert, tar med seg det beste fra begge selskapene. Til sammen gir dette en organisasjon med en unik posisjon til å drive aktivitetene på en enda mer driftssikker og kostnadseffektiv måte, sier Johansen.

Antall ansatte skal reduseres gjennom naturlig avgang i nært samarbeid med de ansatte selv og deres fagforeninger, ifølge Gerd Halmø. Hun er ansvarlig for all forretningsvirksomhet som Statoil driver i Tyskland.

Mottaksanleggene eies av interessentskapet Gassled, der Gassco er operatør. GasPort skal på vegne av sine eiere ha teknisk driftsansvar for anleggene. Daglig skal selskapet håndtere opp til 165 millioner kubikkmeter gass gjennom de tre rørledningene Norpipe og Europipe I og II. Kapasiteten tilsvarer rundt 2/3 av det samlede gassforbruket i Tyskland.