Skip to Content
no

Lett brønnintervensjon også i 2005

desember 23, 2004, 12:00 CET

Statoil fortsetter sin satsing på lett brønnintervensjon også neste år, og utøver opsjon på bruk av fartøyet Seawell i 144 dager i løpet av 2005.

Statoil sparer rundt 50 prosent av kostnadene ved å bruke fartøy istedenfor borerigg når selskapet gjennomfører lett brønnintervensjon på undervannskompletterte brønner.

Seawell, som eies av WellOps, har utført fire jobber for Statoil på Åsgard-feltet i Norskehavet i 2004.

– Fartøyet fortsetter 2004-programmet med undervannsbrønner på Tampen-feltene Gullfaks og Statfjord ut januar 2005, opplyser Øyvin Jensen, leder for Boring og undervannsoperasjoner i Tampen-området.

Arbeidene for 2005 starter etter planen rundt 1. mai i områdene Tampen og Halten/Nordland. Det skal gjennomføres lett brønnintervensjon på Åsgard (60 dager), Heidrun (14), Statfjord Øst (20), Tordis/Vigdis (20) og Gullfaks (30).

– Dessuten vurderer vi tilleggsarbeider på Vigdis, Snorre og Norne som kan dreie seg om 55 ekstra dager, sier Øyvin Jensen.

Lett brønnintervensjon er kabelbasert brønnvedlikehold på undervannskompletterte brønner. Kabelen føres direkte gjennom sjøen ned til brønnen, som er under trykk. I motsetning til når slikt arbeid utføres fra en borerigg, gjøres jobben uten bruk av stigerør. I tillegg er det mye raskere å flytte en båt enn en oppankret borerigg.

For Statoil er lett brønnintervensjon et viktig verktøy for å øke utvinningen fra undervannsbrønnene fra dagens nivå på 43 prosent til selskapets ambisjon om 55 prosent utvinning.