Gradvis oppstart av Vigdis og Snorre UPA

januar 10, 2005, 23:25 CET

Statoil har i dag, 11. januar, meddelt Petroleumstilsynet at selskapet vurderer det som forsvarlig å starte opp produksjonen fra satellittanleggene Vigdis og Snorre UPA (undervannsproduksjonsanlegg) etter gasslekkasjen under Snorre A-plattformen i Nordsjøen 28. november 2004.

Oppstarten av disse kan skje uavhengig av de gjenstående arbeidene som er knyttet til plattformbrønnene på Snorre A.

Tidspunktet for oppstart av satellittene er avhengig av Petroleumstilsynets behandling av Statoils dokumentasjon.

– Oppstarten skal overvåkes av fjernstyrt undervannsfartøy (ROV). Tidspunktet for oppstart er derfor væravhengig. Plattformen og brønnene har vært nedstengt over en lengre periode. Det er derfor stor usikkerhet når vi kan være tilbake i normal drift, sier Øivind Reinertsen, områdedirektør for Tampen.

Samlet volum ved full drift fra disse anleggene vil være i underkant av 100.000 fat olje per dag.

– I etterkant av hendelsen har vi i tillegg til å sikre brønnen, arbeidet med å dokumentere sikker forankring av plattformen og fjerne mindre volumer av gass under skroget i innfestingspunktene til plattformen, sier Reinertsen.

Når det gjelder plattformbrønnene gjenstår fortsatt en del inspeksjonsarbeid, som også er væravhengig, før alle kan starte opp igjen.