Full uttelling i færøysk lisensrunde

januar 17, 2005, 14:30 CET

Statoil er tildelt tre operatørskap og andel i én lisens i den andre lisensrunden på færøysk sokkel. Selskapet har dermed fått full uttelling på søknaden.

I to av lisensene er Statoil operatør med en andel på 100 prosent. Disse inkluderer blokkene 6204/22-25, 27, 28 og deler av 29 og 30, blokkene 6203/28-30, del av 6103/1, 6103/2-6, og deler av 6103/7 og 8. Blokkene omfatter arealer på henholdsvis 1356 og 1714 kvadratkilometer.

I den tredje Statoil-opererte lisensen har selskapet en andel på 50 prosent, Shell 20, DONG 20 og Faroe Petroleum 10. Lisensen omfatter blokkene 6105/22-24, 26-29, 6005/1-3 og del av 6005/4. Den har et areal på 2084 kvadratkilometer.

Statoil fikk også en andel på 30 prosent i en lisens som opereres av ChevronTexaco (40). DONG (20) og OMV (10) er også andelshavere i denne lisensen, som har et areal på 686 kvadratkilometer.

Den omfatter blokkene 6103/16, 21, 26, 6104/25 og 30. Lisensen ligger i nærheten av Rosebank/Lochnagar-strukturen på britisk sektor, hvor ChevronTexaco påviste et betydelig olje- og gassfunn i desember. Statoil har en andel på 30 prosent i blokkene hvor funnet er gjort.

– Vi er meget tilfreds med de lisensene som myndighetene på Færøyene har tildelt oss. Områdene representerer en betydelig utvidelse i forhold til det vi har i dag utenfor Færøyene, sier Gregory Himes. Han er direktør for de tidligere Sovjet-statene og Europa i forretningsområdet Internasjonal undersøkelse og produksjon.

– Dette gir oss nye og spennende muligheter, og vi ser fram til å starte arbeidet, sier Himes.

Det følger ingen boreforpliktelser med tildelingen, men Statoil skal utføre ytterligere seismiske undersøkelser i områdene.

Statoil og partnerne har fra tre til fem år, avhengig av lisens, på å beslutte om selskapet skal bore letebrønner.

Den andre lisensrunden inkluderer et område på rundt 19.000 kvadratkilometer som er delt opp i 83 blokker og 39 delblokker. Mesteparten ligger øst og sørøst for Færøyene.

Fra første lisensrunde har Statoil to operatørskap på færøysk sokkel.