Total inn i blokk 4 i Venezuela

januar 17, 2005, 08:40 CET

Statoil og Total har inngått en avtale som gir sistnevnte en andel på 49 prosent i blokk 4 i Plataforma Deltana-området utenfor østkysten av Venezuela. Statoil forblir operatør med en andel på 51 prosent.

– Avtalen utvider de gode forretningsforbindelsene mellom Statoil og Total. Vi er tilfredse med å ha fått selskapet som partner i det utfordrende arbeidet med å utforske Plataforma Deltana, sier Thore E. Kristiansen, landsjef i Venezuela.

Statsoljeselskapet Petróleos de Venezuela (PdVSA) har mulighet til å komme inn i blokken med en andel på inntil 35 prosent dersom et eventuelt funn erklæres drivverdig.

Den første letebrønnen i blokk 4, Ballena 1-X, ble påbegynt 1. januar. Statoil er forpliktet til å bore tre letebrønner i blokken i løpet av fire år.

Avtalen med Total er avhengig av godkjenning fra myndighetene i Venezuela.

Statoil fikk tildelt blokk 4 i februar 2003. Blokken dekker et område på rundt 1433 kvadratkilometer og ligger på mellom 200 og 800 meters vanndyp.

I Venezuela er Statoil, Total og PdVSA også partnere i Sincor-prosjektet, hvor tungolje fra Orinoco-beltet blir produsert og oppgradert.