Hydro vil gjennomføre ny anbudsprosess for supplybåter

januar 19, 2005, 20:30 CET

Hydro har besluttet å gjennomføre en ny anbudsrunde for anskaffelse av supplybåter og vil derfor ikke signere endelig befraktningsavtale med Farstad Shipping. Hydros internrevisjon har avdekket at det har forekommet feil som kan ha påvirket evalueringen av innkomne tilbud.

Hydro startet i juni 2004 en anskaffelsesprosess med sikte på innleie av tre supplybåter for bruk i selskapets virksomhet på norsk sokkel. Intensjonsavtale ble inngått med Farstad Shipping 1. desember 2004. På bakgrunn av fremsatte påstander om ureglementerte forhold knyttet til anskaffelsesprosessen, besluttet Hydros ledelse at anskaffelsesprosessen skulle gjennomgås av selskapets internrevisjon.
 
Hydros internrevisjon har avdekket brudd på Hydros interne prosedyrer for anskaffelser som innebærer at selskapet ikke kan stå inne for at alle tilbydere er likebehandlet. Det er avdekket at teknisk informasjon er håndtert i strid med Hydros prosedyrer. Det er ikke avdekket noen forhold som indikerer at enkeltpersoner har oppnådd personlig vinning.

– På bakgrunn av de avdekkede forhold har vi besluttet å gjennomføre en ny anbudsrunde for å være helt sikker på at alle tilbydere gis en lik og rettferdig behandling. Vi vil gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at Hydros anskaffelsesprosedyrer blir fulgt og arbeide for at omverden skal ha tillit til våre anskaffelsesprosesser, sier konserndirektør Tore Torvund.

Det vil bli gjennomført en ny anbudsrunde og invitasjon til tilbydere vil bli sendt ut i løpet av et par måneder.

Kontakt:
Gisle Johanson, informasjonssjef
Hydro Olje & Energi
Telefon: +47 55995616, +47 41440050