Borekontrakt for Skinfaks og Rimfaks

januar 21, 2005, 14:30 CET

Statoil har tildelt Transocean en kontrakt verd rundt 550 millioner kroner for å bore produksjonsbrønner på feltene Skinfaks og Rimfaks i Nordsjøen.

Brønnene skal bores med den halvt nedsenkbare riggen Transocean Leader.

Kontrakten omfatter minimum tre brønner. Boringen er beregnet til å ta om lag 225 dager. I tillegg skal riggen brukes til arbeid på det Statoil-opererte Gullfaks-feltet i Nordsjøen i rundt 130 dager.

Totalt skal det bores åtte produksjonsbrønner i Rimfaks og Skinfaks.

Skinfaks ble påvist i 2002 og består av flere mindre reservoarstrukturer.

Rimfaks har produsert siden 2000 og er knyttet til Gullfaks A-plattformen. En videre utbygging av Rimfaks vil øke utvinningen fra feltet.

Feltene, som ligger i Tampen-området, skal knyttes til Gullfaks C-plattformen via eksisterende infrastruktur.

Produksjonen skal etter planen starte i november 2006.

Plan for utbygging og drift (PUD) for Rimfaks og Skinfaks ble levert til myndighetene 8. desember i fjor.

Avtalen med Transocean er avhengig av godkjenning av partnerne og av PUD fra Olje- og energidepartementet (OED). En eventuell godkjenning fra OED forventes i februar/mars.