Grønt lys for Njord gasseksport

januar 21, 2005, 12:00 CET

Regjeringen ga fredag klarsignal for gasseksport fra det Hydro-opererte Njord-feltet i Norskehavet, da Planen om utbygging og drift (PUD) ble godkjent i statsråd.

– Oljedirektoratet (OD) betrakter Njord gasseksport som et økonomisk robust prosjekt med liten produksjons- og kostnadsusikkerhet, uttaler Olje- og energidepartementet i den kongelige resolusjonen som ble lagt fram i statsråd.

Regjeringen tar i sin tilslutning forbehold om at Hydro og de øvrige partnerne på Njord-feltet innen 1. januar 2006 må legge fram en oversikt over prospekter og funn som er aktuelle å fase inn til feltet.

Ny fase for Njord
– Tiden var i ferd med å løpe fra oss, siden Njord er et komplisert felt å produsere fra. Når gasseksporten kommer i gang, innledes en ny fase i feltets produksjonstid. Vi ser at produksjonen i hvert fall kan opprettholdes fram til 2012 eller 2013, sier feltsjef Erik Abrahamsen.

– Den forlengede levetiden gir oss mulighet til å løfte blikket og øke utvinningsgraden i området. Det er positivt at Olje- og energidepartementet i sin tilslutning er opptatt av en optimal ressursutnyttelse i området. Dette er helt i tråd med de prioriteringene Hydro selv har gjort, sier Abrahamsen.

Han mener tidsfristen 1. januar neste år er knapp med tanke på at det skal lages en detaljert plan for innfasing av tilleggsressurser.

– Men vi jobber med å utvikle prospekter og funn i nærheten, og vil selvfølgelig holde myndighetene løpende orientert om dette arbeidet, sier Abrahamsen.

Gassmodul og nye brønner
Til sammen skal det investeres 1,6 milliarder kroner før Njord starter gasseksporten 1. oktober 2007. Det skal investeres 1,15 milliarder i utstyr for gasseksport og 450 millioner i nye brønner.

Prosessanlegget på Njord A-plattformen skal oppgraderes med et anlegg for tørking av gass. Det skal også legges en 40 kilometer lang rørledning fra feltet og til rørledningen Åsgard transport, som vil forbinde feltet med Kårstø gassanlegg og rørledningene derfra til gassmarkedet i Europa.

Under borekampanjen vil Hydro prøve ut ny boreteknologi, såkalt tynnhullsboring. Det innebærer at boringen gjøres fra en produserende brønn, som blir startpunkt for én eller flere grenbrønner med mindre omkrets. Det er første gang denne boreteknologien tas i bruk fra en flytende plattform.

Til sammen skal det bores fem brønner under borekampanjen, som strekker seg over ett år. Boringen er nettopp påbegynt, med Prosafe som ny borekontraktør.

– Boreprogrammet vil pågå fram til april 2006. Da starter offshoreaktiviteten med ombygging på Njord A-plattformen. Oppstart av gasseksporten vil gi feltet en bedre økonomi, lengre levetid og bedre ressursutnyttelse, sier Jack Oterhals, som er prosjektleder for Njord gasseksport.

– Selv om trykket i reservoaret etter hvert vil falle når gasseksporten er kommet i gang, vil prosjektet bidra til en bedre ressursutnyttelse. Oljeproduksjonen opprettholdes ved hjelp av nye brønner, og vi åpner for innfasing av andre prosjekter, som Nordvestflanken. Dette feltet ligger sju kilometer nordvest for plattformen, og vi er allerede i gang med å vurdere utbyggingsløsninger, sier Oterhals.

Flere andre felt i området blir også vurdert med tanke på oppkobling mot Njord-feltet.

Fakta om Njord gasseksport:

  • Produksjonsstart 1. oktober 2007
  • Estimerte utvinnbare gassressurser: ca 9,7 mrd Sm3
  • Årlig gasseksport: ca 2 mrd Sm3
  • Maksimal daglig eksport: 9 millioner Sm3
  • Planlagt gjennomsnittlig eksport: 6 millioner Sm3


Rettighetshavere på Njord-feltet:

Hydro (operatør) 20,00 %
Gaz de France 20,00 %
ExxonMobil 20,00 %
E.ON Ruhrgas 15,00 %
Paladin 15,00 %
Petoro 7,50 %
OER 2,50 %