Hydrogensamarbeid over landegrensene

januar 24, 2005, 23:00 CET

European Hydrogen Association (EHA), en europeisk organisasjon som arbeider for å fremme hydrogenteknologi, har besluttet å trappe opp aktivitetene og har lansert et ambisiøst program for de kommende år. - Dette er gledelig, sier lederen for Hydros hydrogensatsing, Ivar Hexeberg.

Organisasjonen mener at hydrogen har potensial til å takle samfunnsproblemer som global oppvarming, luftkvalitet og energisikkerhet, og at hydrogen gir grunnlag for tilbud om innovative og attraktive produkter for forbrukere.

Det er viktig å markedsføre hydrogen som en aktuell fremtidig energibærer overfor beslutningstakere, opinionsledere og allmenheten generelt, mener EHA. Fra sin base i Brüssel skal foreningen utvikle kampanjer for å bevisstgjøre allmennheten og kommunisere fordelene ved et hydrogenbasert energisystem til beslutningstakere. EHA koordinerer sine aktiviteter med nasjonale hydrogenforeninger i hele Europa og støtter andre europeiske og internasjonale organisasjoner i slike tiltak.

Utvidet medlemsbase

Til nå har EHA hovedsakelig representert nasjonale hydrogensammenslutninger i Europa. For å sørge for en solid basis for aktiviteter har  EHA besluttet å endre sine statutter og åpne for enkeltfirmaers medlemskap. Organisasjonen skal nå bygges opp med basis i klare og ambisiøse mål, såvel som ressurser.

Hydro er blant de første enkeltselskapene som slutter seg til organisasjonen, og lederen for hydrogensatsingen i Hydro, Ivar Hexeberg, er blitt styremedlem i EHA. Øvrige medlemsbedrifter er Air Liquid, Air Products, EHN, Shell Hydrogen og BOC-gruppen. EHA vil arbeide for å øke antall medlemsbedrifter.

Ifølge den nye formålserklæringen skal EHA ha til hensikt å fremme utviklingen av hydrogenteknologier og deres anvendelsesområder innen industri, kommersiell virksomhet  og for forbrukere generelt. EHA vil også promotere hydrogens rolle i Europas energibilde. Med ny formålserklæring og medlemsstruktur på plass flytter EHA innsatsen over fra forskning og utvikling til den akselererende anvendelsen av hydrogen i Europa.

Viktig milepæl

- Endringene av EHA er meget gledelige både for organisasjonen selv og for medlemsorganisasjonene. Dette representerer en viktig milepæl i organisasjonens historie, sier Hexeberg.

– Med støtte fra ledende selskaper, og med endrede statutter og mål, samt nytt lederskap, er jeg overbevist om at EHA blir en viktig aktør i hydrogenrelaterte saker i Europa i nær fremtid. Nye nasjonale organisasjoner og selskaper ønskes velkommen til å slå seg sammen med oss og ta en aktiv rolle i organisasjonen.