Hydro klager Dagens Næringsliv inn for Pressens Faglige Utvalg

januar 26, 2005, 13:00 CET

Hydro mener at avisen Dagens Næringsliv har brutt god presseskikk ved å bringe ukorrekte opplysninger i overskrifter og reportasjer i avisen, ved å unnlate å rette og beklage de feilaktige påstandene etter at disse var påpekt, og ved å nekte å trykke tilsvar fra Hydro om avisens faktiske feil.

Det er første gang Hydro fremmer en klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for å få vurdert presseskriverier i forhold til pressens egne etiske regler, den såkalte "Vær Varsom"-plakaten. Hydro har bedt PFU vurdere om:

  • Dagens Næringsliv har brutt god presseskikk ved å fremme grunnløse og gjentatte påstander om at Hydro under den andre verdenskrig skal ha hatt medansvar for bruk av giftgass i Nazi-Tysklands utryddelse av jøder.
  • Dagens Næringsliv har brutt god presseskikk ved å presentere udokumenterte påstander om et såkalt hemmelig Hydro-fond og utbetalinger til Hydro-ledere, ved manglende korrigering av feil i avisen, og ved senere repeterende gjengivelse av feilene etter at disse er påpekt fra blant annet Hydros side.
  • Dagens Næringsliv har brutt god presseskikk ved å bringe ukorrekte påstander om Hydro-tilknytning til napalm i Korea-krigen i overskrifter og reportasjer i avisen, ved å unnlate å rette og beklage de feilaktige påstandene etter at disse var påpekt, og ved å nekte å trykke tilsvar fra Hydro om avisens faktiske feil.

Tilsvaret fra Hydro, som Dagens Næringsliv ikke vil trykke, gjelder imøtegåelse av påstander fremsatt i en sju siders artikkel 31. desember 2004. I artikkelen ble det blant annet påstått at store mengder magnesium fra Hydro skulle være brukt i amerikanske napalmbomber under Korea-krigen tidlig på 1950-tallet. Avisens påstander savner faktisk grunnlag. Mens Dagens Næringsliv påsto at Hydro leverte "mange tusen tonn" magnesium til USA under Korea-krigen, er faktum at produksjonen ved Hydros fabrikk på Herøya først startet i 1951, og at det ikke ble levert noe magnesium fra Hydro til USA før 1952, etter at kamphandlingene i Korea i det store hadde opphørt. Det er heller ikke dokumentert eller sannsynliggjort at magnesium fra Hydro på noe tidspunkt er anvendt i napalm.

- Hydro vil understreke at vi forstår og imøteser interessen for selskapets snart 100 år lange historie, understreker Hydros kommunikasjonsdirektør Cecilie Ditlev-Simonsen. - For å sikre økt åpenhet, økt kunnskap og en grundig historisk faglig gjennomgang av alle sider ved selskapets historie satte derfor Hydro for nesten 10 år siden i gang et større forskningsprosjekt med en gruppe ledende forskere fra Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI for å granske alle sider ved Hydros historie.

- Forskerne har hatt tilgang på alt tilgjengelig arkivmateriale i Hydro og har ingen føringer fra Hydro når det gjelder innholdet i forskningen eller de planlagte bøkene, sier hun. Dette historiske arbeidet om Hydro vil bli presentert i en tre binds bokutgivelse senere i år.