Gullfaks tildelt prestisjepris

januar 27, 2005, 08:20 CET

Den Statoil-opererte Gullfaks-lisensen er tildelt Oljedirektoratets (OD) prestisjetunge pris for økt oljeutvinning for 2004.

Statoil får IOR-prisen (Improved Oil Recovery) med partnerne Hydro og Petoro for innsatsen som er gjort for å utvinne mer olje og forlenge Gullfaks-feltets levetid.

I ODs begrunnelse heter det blant annet at..."flere strukturer er identifisert gjennom det utmerkede arbeidet som er gjort i undergrunnen. Vi blir ikke overrasket dersom lisensen kommer opp med flere gode nyheter... i årene framover. Motiverte og intelligente lag, som har fått fullmakt fra eierne til å oppnå noe, utfører underverk gang på gang".

Utstrakt bruk av ny boreteknologi, nye brønner og innfasing av satellitter trekkes spesielt fram av OD.

– Prisen er en anerkjennelse for det omfattende arbeidet vi gjør, og organisasjonen har all grunn til å være stolt, sier Lars Christian Bacher, produksjonsdirektør for Gullfaks.

– Vi har økt utvinnbare oljereserver fra hovedfeltet fra 1,3 milliarder fat olje i 1986 til 2,2 milliarder fat i dag. Ambisjonen er å øke reservene ytterligere til over 2,5 milliarder fat olje, sier Bacher.

Statoil har også ambisjoner om å øke utvinningen fra satellitter rundt Gullfaks fra 260 millioner til 350 millioner fat olje.

Gullfaks har, som det første feltet på norsk sokkel, tatt i bruk såkalt underbalansert boring hvor trykket i borehullet er lavere enn i reservoaret. Dette gjør det mulig å utvinne betydelige mengder ekstra olje som det ville være umulig å få opp ved konvensjonell boring.

– En rekke prospekter kan nås med lange plattformbrønner i Gullfaks-området, og det er disse prospektene vi skal jakte på framover, sier Bacher.

I fjor gjorde Statoil et oljefunn i Topas-prospektet med en brønn som ble boret fra Gullfaks C-plattformen.

Statoil skal også bore en 10.000 meter lang produksjonsbrønn på Gulltopp-funnet.

I år planlegger Statoil å bore tre nye letebrønner i Gullfaks-området. To av disse er forlengelser av eksisterende produksjonsbrønner, mens én er en frittstående letebrønn kalt Apollo.

Det er sjette gang IOR-prisen deles ut, og andre gang at Statoil får prisen som operatør. I 2001 fikk Norne-lisensen prisen for å ha utviklet en metode der bakterier brukes for å få mer olje ut av et reservoar.