Inngår PC-avtale med Oslo-skolene

februar 2, 2005, 12:00 CET

Hydro inngikk onsdag en avtale med Utdanningsetaten i Oslo kommune om etterbruk av PC-er fra Hydros kontorer i Oslo-området. Gjennom denne avtalen vil Oslo-skolene kostnadsfritt motta flere hundre brukte PC-er og annet datautstyr hvert år fra forretningsområdet Olje & Energi.

– Vi tok initiativ til denne avtalen etter å ha sett oppslag i flere medier om at tilstanden på PC-ene i skolene ofte er dårlig. Med denne avtalen etablerer vi en ordning som er gunstig for begge parter. Skolene får bedre PC-er, samtidig som avhendingsprosessen blir enklere for oss, og vi ser at utstyret vi bytter ut kommer til nytte, sier Trond Ellefsen.

Han er ansvarlig for Olje & Energis initiativ overfor Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Fra før har Olje & Energi en avtale med skolene i Bergen, som i mange år har mottatt brukt utstyr fra kontorer og offshoreinstallasjoner.

Hydro IS Partner, som forvalter PC-er og dataløsninger for Olje & Energi, vil være mellomstasjon for utstyr som skal gis bort til skolene.

Sogn videregående skole vil være mottakssentral for datamaskinene før de distribueres til skolene i Oslo.

– Hydro vil levere fra seg datamaskiner som er fullstendig slettet for innhold til Sogn videregående skole. Det som skiller denne avtalen fra lignende avtaler, er at elevene nå blir direkte involvert i klargjøring, reparasjoner og distribusjon som en del av sin egen opplæring. Vi vil i tillegg forsøke å få til en ordning som åpner for at elevene kan hospitere hos IS Partner for å lære om hvordan det er å jobbe med installasjon av PC-er i et stort selskap, sier Tore Kleppe Thomassen i Hydro IS Partner.

Olje & Energi bytter ut opp mot 25 prosent av sine PC-er hvert år. Mye av utstyret er fremdeles godt nok til oppgavene elevene skal bruke dem til.

– Når vi bytter ut PC-ene, er det fordi vi jevnlig må investere i nye maskiner for å håndtere de tunge og komplekse systemene som brukes innen olje- og energisektoren, sier Trond Ellefsen i Olje & Energi.

Maskinene som fases ut og blir gitt til Oslo-skolene, vil tilfredsstille de tekniske kravene Utdanningsetaten har satt. Kommunen skal dermed slippe å få store utgifter til å gjøre maskinene operative.

Avtalen åpner for at andre enheter i Hydro kan knytte seg til ordningen. Det er også aktuelt å inngå en avtale med Universitetet i Oslo og Bergen, som har vist stor interesse for å overta Unix-maskiner fra det geofaglige miljøet i Hydro.