Styrker posisjonen i Tampen- og Norne-området

februar 3, 2005, 08:00 CET

Statoil har inngått to avtaler med Shell om lisenstransaksjoner på norsk sokkel.

Den ene er en bytteavtale som innebærer at Statoil øker sine andeler i de Statoil-opererte feltene Snorre i Nordsjøen og Norne i Norskehavet. Videre øker Statoil sine andeler i funn og prospekter i Norne-området og i Alve-funnet i Norskehavet.

Avtalen gir Shell en andel i den Statoil-opererte Kvitebjørn-lisensen i Nordsjøen.

– Transaksjonen styrker Statoils operatørskap på Snorre som ledd i eierharmonisering i Tampen-området i Nordsjøen. Samtidig får Statoil tilgang til økte reserver og leteprospekter rundt Norne, hvor Statoil er operatør. Dette vil bidra til å styrke vår langsiktige produksjon med netto produksjonsbidrag, sier konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge, Terje Overvik.

Avtalen innebærer at Statoil hovedsakelig bytter gass- mot oljeproduksjon.

Statoil og Shell har også inngått en avtale hvor Statoil selger andeler på 10 prosent i lisensene 251, 322 og 327, som er lokalisert på dypt vann i Norskehavet. Etter planen skal det bores letebrønner på to av lisensene i år. Denne nye avtalen styrker samarbeidet selskapene har i området.

Avtalene har økonomisk virkning fra 1. januar 2005.

Avtalene krever godkjenning av Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet.

Byttetransaksjonen er vist i tabellen nedenfor:

Andeler som overdras Fra Statoil Til Statoil Statoils andeler etter byttet
PL 193 (inkl. Kvitebjørn)
6,45%
-
43,550%
Kvitebjørn oljetransportsystem
6,45%
-
43,550%
PL 057 (inkl. del av Snorre) (1)
-
4,90%
16,300%
PL 128/128B (Norne)
-
6,00%
31,000%
PL 128 (utenfor Norne)
-
10,00%
50,455%
Norne gasstransportsystem
-
6,00%
31,000%
PL 159B (inkl. Alve)
-
25,00%
75,000%

(1) Tilsvarer en økning på 1,18% i Snorre – dvs. Statoils andel i Snorre er nå 15,577%.


Salg av letelisenser er vist i tabellen nedenfor:


Andeler som overdrasFra StatoilStatoils andeler etter salget
PL 25110%90%
PL 32210%90%
PL 32710%70%