Pris for beste selskap på Investor Relations i Norge

februar 4, 2005, 06:45 CET

Det kan virke som priser står i kø for Hydro, for torsdag fikk selskapet to nye utmerkelser. Denne gang gjelder det IR-prisen 2004, gjennomført av REGI Research & Strategi AB og med kommunikasjonsbyrået GCI Monsen som norsk koordinator.

Den ene prisen går til Hydro som Beste selskap på Investor Relations (Award for Best Investor Relations – Best overall Company), og den andre er tildelt direktør Idar Eikrem som leder av Investor Relations i Hydro for beste praktiske Investor Relations (Award for Best use of Practical Investor Relations).

I alt ble det operert i fem klasser, og Hydro fikk topplassering i fire av dem. På annenplass bak Hydro i klassen for ”Beste selskap på Investor Relations” kom for øvrig Yara.

I alt er 43 børsnoterte norske selskaper blitt vurdert av 127 analytikere og forvaltere ut fra hva som er viktig for å informere finansmarkedet best mulig.

Det er fjerde året IR-undersøkelsen IR Nordic Markets gjennomføres, og analytikerne har kun vurdert og rangert selskapene som de selv følger.

Blant de 15 kriteriene i undersøkelsen er toppsjefens troverdighet, ledelsens tilgjengelighet og åpenhet, analytikertreff/kapitalmarkedsdager, løpende informasjonshåndtering, IR- og finansansvarliges kompetanse samt hjemmesider, kvartals- og årsrapporter.

Gledelig utmerkelse
- Vi er selvsagt godt fornøyd og glade for denne anerkjennelsen, som et synlig bevis på at vårt team-arbeid med informasjon til finansmarkedene blir verdsatt, sier Idar Eikrem, som registrerer at denne prisen kommer på toppen av Stockman-prisen som Hydro ble tildelt for 2004.

At Hydro får prisen også som selskap ser Eikrem med bakgrunn i det aktive og ekspansive året 2004 Hydro kan se tilbake på. Begivenheter som utskillelsen av Hydro Agri med påfølgende børsnotering av Yara, åpning av aluminiumverket i Sunndal, Ormen Lange og planer for et nytt aluminiumverk i Qatar er alle nøkkelord i denne sammenheng.

- Et aktivt år for Hydro betyr samtidig et aktivt IR-arbeid. Arbeid med IR og finansinformasjon er uansett et typisk lagarbeid, hvor et godt samspill mellom mange miljøer i selskapet er en avgjørende forutsetning, sier Eikrem og fortsetter:

Grundig arbeid
- Å jobbe med IR i Hydro er en fornøyelse når en dyktig toppsjef og konsernledelsen alle er opptatt av god og løpende dialog med finansmarkedet. Dette danner en solid plattform for og forankring av IR-arbeidet. Vi legger stor vekt på å forstå informasjonsbehovet som analytikere og investorer har. Kort sagt er IR-avdelingen selskapets spydspiss inn i finansmarkedet, men samtidig fungerer vi også som finansmarkedets spydspiss inn i selskapet.

Utmerkelsene virker derfor som motivasjon til å fortsette det grundige arbeidet som gjøres av IR-avdelingen og de mange dyktige medarbeiderne utenfor egen avdeling, som vi er helt avhengige av for å sikre et godt IR-arbeid også i fremtiden, fastslår Idar Eikrem.

Prisene vil bli utdelt i samband med et seminar i Oslo tidlig i neste måned.