Erling Øverland trer ut av konsernledelsen 

februar 9, 2005, 08:00 CET

Erling Øverland vil fra 15. februar 2005 tre ut av Statoils (OSE: STL, NYSE: STO) konsernledelse for i større grad å kunne prioritere vervet som president for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Øverland vil fortsatt rapportere til konsernsjef Helge Lund. I tillegg til vervet som NHO-president skal Øverland arbeide med spesialoppgaver for konsernsjefen.

Dette vil blant annet omfatte fortsatt konsernansvar for petrokjemivirksomheten, herunder styreformannsvervet i Borealis. Han fortsetter også som styreleder i Statoils Pensjonskasser.