Snorre A oppe igjen

februar 9, 2005, 13:05 CET

Produksjonen på Snorre A-plattformen og Vigdis-feltet i Nordsjøen er oppe igjen etter den ukontrollerte brønnsituasjonen 28. november 2004. Et omfattende inspeksjonsarbeid og oppstartsarbeid er utført etter hendelsen.

Vigdis produserer som normalt, mens Snorre A har noe lavere produksjon enn tidligere.

– Vi har lavere produksjon på Snorre A fordi vi ikke injiserer gass, sier områdedirektør i Tampen, Øivind Reinertsen.

Årsaken til at det ikke injiseres gass er ikke relatert til hendelsen. Nyere verifikasjonsstudier har imidlertid vist at gassinjeksjonstrykket under gitte situasjoner kan være høyere enn det som tidligere ble lagt til grunn. Trykket kan derved overstige designtrykket for stigerørene. Før disse studiene er endelig avsluttet vil Statoil ikke injisere gass.

– Det er ikke aktuelt å øke produksjonen før det er funnet en tilfredsstillende avklaring og løsning på dette. Normalt reinjiseres mesteparten av gassen som produseres tilbake i Snorre-reservoaret. Når vi nå ikke har injeksjonsmuligheter, må produksjon holdes tilbake for å unngå brenning av gass. Vi vil komme tilbake med ny informasjon i løpet av april, sier Reinertsen.

Produksjon fra Snorre A vil framover være i underkant av 100.000 fat per dag. Vigdis produserer for fullt med rundt 75.000 fat per dag. Tidligere har samlet produksjon vært i overkant av 200.000 fat.