Godkjenner plan for Skinfaks/Rimfaks

februar 11, 2005, 14:45 CET

Olje- og energidepartementet har i dag, 11. februar, godkjent Statoils Plan for utbygging og drift (PUD) for Skinfaks-feltet og endret PUD for Rimfaks-feltet i Nordsjøen.

Feltene, som ligger i Tampen-området, skal knyttes til Gullfaks C-plattformen.

– Utbyggingen av Skinfaks og Rimfaks bidrar til å utnytte infrastrukturen i Gullfaks-området og gir god ressursutnyttelse med små investeringer. Dessuten styrkes haleproduksjonen på Gullfaks, sier Lars Christian Bacher, produksjonsdirektør for Gullfaks.

Totale investeringer for de to feltene er beregnet til 3,4 milliarder kroner.

Utvinnbare reserver er om lag 70 millioner fat oljeekvivalenter.

Transocean ble i januar tildelt en kontrakt for å bore produksjonsbrønner på de to feltene. Boreprogrammet starter høsten 2005.

I desember fikk FMC Kongsberg Subsea en kontrakt for leveranse av undervannssystemer.

Produksjonen skal etter planen starte i november 2006.

Rettighetshavere i utbyggingen er operatøren Statoil med en andel på 61 prosent, Petoro (30) og Hydro (9).