Det beste resultatet noensinne

februar 14, 2005, 07:35 CET

– 2004 ble et rekordår for Statoil med et resultat etter skatt på 24,9 milliarder kroner. Det er mer enn 50 prosent høyere enn året før og det beste selskapet noensinne har oppnådd, sier konsernsjef Helge Lund.

Resultatet for 2004 legges frem på en pressekonferanse i Oslo i dag, 14. februar. I tillegg til et svært godt resultat både for året og kvartalet, kan Statoil vise til konkurransedyktig lønnsomhet, med avkastning på sysselsatt kapital (ROACE) på 23,5 prosent. Ved normaliserte markedsforhold tilsvarer dette 12,3 prosent ROACE.

– Jeg er fornøyd med at normalisert avkastning på sysselsatt kapital på 12,3 prosent ble høyere enn målsetningen på 12 prosent. Statoils industrielle og finansielle posisjon er betydelig styrket siden børsnoteringen i 2001. Både måltavlen og forbedringsprogrammet har vært viktige redskaper og en betydelig drivkraft for å øke selskapets lønnsomhet, sier Lund.

Produksjonen på 1 106 000 fat oljeekvivalenter per dag er marginalt under målsetningen for året. Sammen med effekter av de høye olje- og gassprisene har dette bidratt til å presse opp enhetskostnadene for funn og produksjon på enkelte felt.

Ved utgangen av 2004 er det identifisert forbedringer både på kostnads- og inntektssiden som bidrar med 3,2 milliarder kroner til konsernets årlige resultat før finans. Målsetningen for forbedringsprogrammet var 3,5 milliarder kroner i 2004 i forhold til 2001. Hovedårsaken til differansen er en noe lavere produksjonsvekst og høyere produksjonsenhetskostnader enn forventet i 2001 i den internasjonale virksomheten.

– Resultatene er gode, men vi må bli enda bedre. Vi har derfor satt i gang nye og viktige forbedringsprogram og nye ambisiøse mål er fastlagt. Ambisjonene i 2007 er de neste vi skal strekke oss mot, sier Lund.

2007-målet er en normalisert avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent kombinert med en gjennomsnittlig daglig olje- og gassproduksjon på 1,4 mill. fat o.e. Dette innebærer en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på 8 prosent de neste tre årene.

– Dette er en slagkraftig kombinasjon av lønnsomhet og vekst, som skiller Statoil fra gjennomsnittet for industrien, sier Lund.

Han understreker at Statoil-organisasjonens kompetanse og gjennomføringskraft har bidratt til den sterke posisjonen selskapet har ved inngangen til 2005. En stor portefølje av prosjekter både i Norge og internasjonalt og gode strategiske posisjoner skal gi grunnlag for videre utvikling og vekst fremover.

Også når det gjelder reserveerstatningsrate, har 2004 vært et godt år for Statoil. Reserveerstatningsraten er på 106 prosent i 2004. En gjennomsnittlig reserveerstatningsrate for de siste tre år er på 101 prosent som er over målet som var satt på 100 prosent.

Selskapets finansielle posisjon er robust og styret foreslår for generalforsamlingen et samlet utbytte for 2004 på 5,30 kroner per aksje, av dette er 2,10 kroner ekstraordinært.