Femte oljefunn i Angola-blokk 31

februar 16, 2005, 08:35 CET

Det er gjort et nytt oljefunn i den BP-opererte blokk 31 utenfor Angola. Statoil har en andel på 13,33 prosent i blokken.

Funnet har fått navnet Palas-1, opplyser BP og det angolanske statsoljeselskapet Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol).

Fra før er de fire funnene Plutão, Saturno, Marte og Venus påvist i blokken. De fire første funnene ligger nær hverandre og partnerne i lisensen vurderer derfor en samlet feltutvikling.

Palas-1 ligger 62 kilometer sørøst for Plutão. Ifølge operatøren gjenstår en del arbeid for å evaluere funnet nærmere.

– Funnet representerer en ny viktig døråpner for mulige nye utbygginger i blokk 31, sier Morten Sola, Statoils letesjef for Vest-Afrika i forretningsområdet Internasjonal undersøkelse og produksjon.

Palas-1 ble boret på 1602 meters havdyp til et totaldyp på 3745 meter. Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare riggen Leiv Eiriksson.

Statoil har en andel på 13,33 prosent i dypvannsblokkene 15, 17 og 31 utenfor Angola.