Tildeler kontrakter for basedrift

februar 16, 2005, 07:50 CET

Statoil har tildelt nye kontrakter for basedrift langs kysten i Norge. Kontraktene har en total verdi på rundt to milliarder kroner inkludert opsjoner.

Avtalene gjelder fra 1. juli 2005 og har en varighet på fire år. Kontraktene har opsjoner på tre ganger to år.

Kontraktene er tildelt Norsea, Coast Center Base, Saga Fjordbase, Fjordbase, Vestbase, Helgelandsbase og Polarbase.

Selskapene skal utføre tjenester innen terminal- og lagerdrift og rørhåndtering.

– Gjennom økt konkurranse har vi nådd våre ambisjoner om besparelser i forhold til dagens kontrakter. I tillegg har de nye kontraktene klare mål for å oppnå bedre resultater innen helse, miljø og sikkerhet innen 2006, sier Frank W. Arnesen, som er direktør for anskaffelser og forsyning i områdeenheten Driftsstøtte i Statoil.

– Sikker og effektiv basedrift er med på å forlenge levetiden på feltene, noe som igjen gir langsiktig aktivitet på basene langs kysten, sier Arnesen.

Norsea skal levere tjenestene på Dusavik-basen utenfor Stavanger, Coast Center Base på Ågotnes i Hordaland, Saga Fjordbase og Fjordbase i Florø, Vestbase i Kristiansund, Helgelandsbase i Sandnessjøen og Polarbase i Hammerfest.