Vil påse at "Eirik Raude" møter kravene

februar 17, 2005, 23:00 CET

Hydro støtter og vil følge opp Petroleumstilsynets pålegg og påse at riggselskapet Ocean Rig gjennomfører en full gjennomgang av utslippsbarrierene på riggen "Eirik Raude" før boringen i Barentshavet starter opp igjen.

Leteboringen med "Eirik Raude" ble stanset som følge av utslippsuhellet onsdag 16. februar.

- Hydro har forutsatt at boreriggen "Eirik Raude" skal møte myndighetenes og selskapets tekniske og miljømessige krav for den pågående boreoperasjonen i Barentshavet. Selskapet støtter Petroleumstilsynets ønske om en ytterligere gjennomgang av riggens barrierer mot utslipp og vil påse at en grundig gjennomgang blir gjennomført før boringen gjenopptas, sier Drift-direktør Øystein Michelsen i Hydro Olje & Energi.

Det har vært to mindre utslipp fra "Eirik Raude" under boreoperasjonen i Barentshavet de siste to ukene. Begge utslippene består hovedsakelig av organisk nedbrytbare stoffer og er varslet til Statens Forurensningstilsyn og Petroleumstilsynet. Utslippene har ingen miljømessige konsekvenser.