Meldepliktig handel 

februar 18, 2005, 09:35 CET

Aksjene som DnB NOR kjøpte på vegne av Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) 15. februar 2005 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 18. februar 2005 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 153 477 aksjer.