Gjenopptar leteboringen med "Eirik Raude"

februar 21, 2005, 15:10 CET

Boreriggen "Eirik Raude" kunne mandag ettermiddag gjenoppta leteboringen i Barentshavet, etter klarsignal fra Petroleumstilsynet.

Ocean Rig, som eier boreriggen "Eirik Raude", ble torsdag 17. februar pålagt å gjennomgå kvaliteten på alle nødvendige barrierer mot utslipp til sjøen. Som operatør for leteboringen ble Hydro pålagt å påse at gjennomgangen ble forsvarlig utført.

Petroleumstilsynet konkluderte mandag med at pålegget er innfridd og at leteboringen dermed kan gjenopptas.

Da pålegget om borestans ble ilagt torsdag, var det på bakgrunn av to uhellsutslipp, henholdsvis 8. og 16. februar.