Vil styrke stillingen som gassleverandør

februar 21, 2005, 23:30 CET

Gjennom offensiv letevirksomhet på norsk sokkel og videre utbygging av gassverdikjeden vil Statoil styrke sin stilling som sikker gassleverandør til Europa.

Dette var ett av hovedbudskapene fra konserndirektøren for Naturgass, Rune Bjørnson, under den europeiske gasskonferansen Flame i Amsterdam 22. februar.

– Statoil har en sterk markedsposisjon i et voksende europeisk gassmarked. I 2004 solgte Statoil 52,4 milliarder kubikkmeter gass fra norsk sokkel. Dette er rundt 13 prosent mer enn i 2003 og vårt høyeste gassalg noensinne, sa Bjørnson.

Tallene inkluderer Statoils egen gass og de volumene selskapet selger på vegne av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

– Naturgass vil fortsatt være en vekstmotor i Statoil-konsernet. Basert på eksisterende kontrakter vil vårt gassalg ha en vekst på gjennomsnittlig 9 prosent per år fra 2004 til 2007 og 4 prosent per år fra 2007 til 2010, sa konserndirektøren.

I sitt foredrag refererte Bjørnson til prognoser fra International Energy Agency (IEA), som forutsier at det globale forbruket av gass nærmest vil bli doblet fra 2622 milliarder kubikkmeter i 2002 til 4900 milliarder kubikkmeter i 2030. Investeringene som behøves i infrastruktur for en slik gassforsyning er anslått til hele 2700 milliarder dollar, eller 100 milliarder dollar per år.

– IEA sier at verdens gassressurser med enkelhet vil kunne møte den anslåtte etterspørselsøkningen. Vi er ikke nødvendigvis helt enig i dette. For Europas del vil noen av hjørnesteinene i gassforsyningen oppleve fallende produksjon når vi ser fram mot 2015 og 2030. Produksjonsfall er i dag et faktum på britisk sokkel og det vil over tid skje også med store felt i Russland og Norge, påpekte Bjørnson.

– Europa blir mer og mer avhengig av import. Økende avstand mellom produksjon og forbruk, og den risiko og kostnadsvirkning dette vil ha, blir viktige faktorer i forhold til forsyningssikkerheten, sa han, og understreket at myndighetene på nasjonalt og europeisk nivå kan bidra positivt til forsyningssikkerheten ved å sikre forutsigbare fiskale rammer og et reguleringsregime som fremmer fjerning av flaskehalser og utvikling av ny kapasitet.

På Statoils vegne understreket han at selskapet tar mål av seg til å opprettholde og styrke stillingen som sikker gassleverandør til Europa. Sentrale elementer i denne satsingen er en rekordhøy leteaktivitet og betydelige investeringer i infrastrukturprosjekter.

Ved siden av den ruvende posisjonen Statoil har som leverandør av norsk rørgass til Europa, vil selskapet i årene framover også vokse som gassprodusent i land som Algerie og Aserbajdsjan og som leverandør av flytende naturgass (LNG) fra Snøhvit-feltet til USA.

Se Rune Bjørnsons presentasjon under Flame (PDF)