Skip to content
no

Nominerer blokker til 19. runde

februar 22, 2005, 23:00 CET

Statoil har stor tro på norsk sokkel, og sender i dag inn nominasjoner på blokker selskapet mener bør inkluderes i 19. konsesjonsrunde. Runden omfatter Norskehavet og Barentshavet, og nominasjonsfristen går ut i dag, 23. februar.

Nominasjonene vil inngå i beslutningsgrunnlaget når Olje- og energidepartementet skal vurdere utlysning av arealer i 19. runde.

Etter planen skal runden lyses ut før sommeren 2005, og departementet tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i første kvartal 2006.

– De områdene som omfattes av 19. runde kan inneholde mer enn halvparten av uoppdagede ressurser på norsk sokkel, sier Tim Dodson, direktør for leting i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Letedirektøren framholder at nominasjonene gjenspeiler Statoils mål som aktiv pådriver for videreutvikling av både Norskehavet og Barentshavet. Ifølge Dodson gir 19. runde Statoil mulighet til å sikre selskapet kvalitetsareal, noe som er viktig for den økte satsingen i nordområdene.

I utgangspunktet er det mulig å nominere fra 1000 blokker i denne del av norsk sokkel. Da olje- og energiminister Thorhild Widvey inviterte oljeselskapene til å nominere blokker til 19. runde 14. oktober i fjor, sa hun at det er viktig å sikre oljeindustrien god tilgang på nye letearealer i umodne områder, fordi det er avgjørende for funn og utvikling av nye felt i fremtiden.